Skip to main content

Tennis en Padel lessen

Bandana Sports verzorgt tennis en padel lessen bij TV Alkemade, TV Ter Aar en TC Langeraar voor de jeugd en voor de senioren. Van beginner tot gevorderd zijn er mogelijkheden om in een groep of privé bij ons te trainen. Scroll naar beneden voor meer informatie. Mocht je vragen hebben? Neem gerust contact met ons op.


Maak-kennis-met-Tennis

Wil je Tennis of Padel eerst eens proberen? Maak gebruik van ons Maak-kennis-met-Tennis/Padel pakket.  Dat zijn drie proeftennislessen voor slechts € 45,- pp (jeugd € 30,- pp). Je hoeft dan nog geen lid te zijn. Als je het na 3 keer leuk vindt, dan kun je alsnog lid worden en instromen in de gewone tennislessen. Neem nu contact met ons op voor de mogelijkheden!

mario@bandanasports.nl / 06-50401266

Lesreglement

Het kan zijn dat een les niet door kan gaan in verband met regen of andere weersomstandigheden. De trainer probeert dit zo spoedig mogelijk te melden. Bij de volwassenen zal de eerste les die door weersomstandigheden niet door kan gaan vervallen. De tweede les zal worden ingehaald enzovoorts. Als de inhaalles wegens weersomstandigheden niet kan worden gegeven, dan zal deze niet worden ingehaald. Eenmaal aangevangen tennislessen, worden niet ingehaald.

  • Annulering van de inschrijving – na bekendmaking van de lesgroep, tijden en leraar – is voor risico van de lesnemer. De financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld blijft aanwezig.
  • In geval van afwezigheid van een lesnemer – om welke reden dan ook – blijft de financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld aanwezig. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde lesgelden.
  • In geval van langdurige blessure of ziekte van de lesnemer kan met goedkeuring van de leraar een vervangende lesnemer worden gezocht van gelijke sterkte. Een eventuele financiële regeling tussen de vervangen en vervangende lesnemer wordt onderling geregeld. Wordt er geen vervangende lesnemer gevonden, dan blijft de financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld bestaan. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde lesgelden.
  • Indien een lesnemer niet verschijnt op de les, komt dat voor rekening van de lesnemer. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de lesnemer geven in principe geen recht op inhaallessen. De lesorganisatie behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken en in overleg met lesnemer alsnog inhaallessen in te plannen op een nader vast te stellen moment. In geval van langdurige afwezigheid van de lesnemer kan de les, met goedkeuring van de leraar, aan derden worden overgedragen, mits van gelijk niveau en hij/zij lid is van de tennisvereniging.
  • Het volgen van les is op eigen risico. De lesorganisatie en de daaraan verbonden leraren zijn in geen enkel geval verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of daaruit voortvloeiende schade, alsmede diefstal, of beschadiging van goederen.

Tennis & Padel trainingen

TV Ter Aar Voorjaar

Maart t/m augustus

Klik hier

Tennis & Padel trainingen

TV Ter Aar Najaar

Augustus t/m oktober

Klik hier

Tennis & Padel trainingen

TV Ter Aar Winter

November t/m februari

Klik hier

Tennis trainingen

TV Alkemade Voorjaar

April t/m augustus

Klik hier

Tennis trainingen

TV Alkemade Najaar

Augustus t/m oktober

Klik hier

Tennis trainingen

TV Alkemade Winter

November t/m maart

Klik hier

Tennis trainingen

TC Langeraar Voorjaar

April t/m augustus

Klik hier

Tennis trainingen

TC Langeraar Najaar

Augustus t/m oktober

Klik hier

Tennis trainingen

TC Langeraar Winter

November t/m maart

Klik hier